GÓC BỆNH NHÂN
Khoa Khúc xạ, Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng    
Ths. Nguyễn Thị Toàn TP. Công tác Xã hội, Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng
(BS CKII Nguyễn Thị Ngọc Ánh,ThS.BS Trần Nguyễn Minh Nhật) Thời gian đăng bài: 11h30 Ngày 8/3/2022 Chất lượng cuộc sống của một bệnh nhân...
ThS.Bs. Trần  Nguyễn Minh Nhật, Bs. Nguyễn Quốc Nhật, Khoa Glôcôm Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng Thời gian đăng bài: 19h05...
ThS. BS. Trần Nguyễn Minh Nhật - BS. CKII. Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thời gian đăng bài: 17h45, ngày 04/03/2020    Khi bạn mắc Glôcôm,...

Trang: 1  2  [3]  4  5  6  
Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng