Quyết định 4210/QĐ-BYT ngày 20/9/2017 vv Quy định chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra trong quản lý, giám định và thanh toán chi phí KCB BHYT

Các văn bản khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng