Tài liệu hướng dẫn liên thông và đặc tả dữ liệu hệ thống TTGĐBHYT ban hành kèm theo QĐ 917/QĐ-BHXH ngày 20/6/2017

Các văn bản khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng