Quyết định 917/QĐ-BHXH ngày 20/6/2016 vv Ban hành Cổng tiếp nhận Dữ liệu Hệ thống TTGĐBHYT phiên bản 2.0

Các văn bản khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng