TIN TỨC - SỰ KIỆN
BỆNH VIỆN MẮT PHỔ BIẾN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT 119/2020/QH14 NGÀY 19/6/2020 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM TỔ CHỨC CHÍNH QUYỀN ĐÔ THỊ VÀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH ĐẶC THÙ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Thời gian đăng bài: 10h05' Ngày 08/9/2020

(Xem chi tiết Nghị quyết 119/2020/QH14 tại: http://benhvienmatdanang.vn/upload/55dcc119_2020_QH14.signed.pdf)


Các tin tức sự kiện khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng