CHỈ ĐẠO TUYẾN
Y tế H. Hòa Vang, nơi rất cần sự quan tâm thiết thực của ngành (hãy xem thư cảm ơn của GĐ TTYT H. Hòa Vang)


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng