THÔNG BÁO

THÔNG BÁO GIA HẠN THỜI GIAN TIẾP NHẬN BÁO GIÁ VẬT TƯ Y TẾ SỬ DỤNG TRONG PHẪU THUẬT LASIK NĂM 2023

 Các thông báo khác khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng