THÔNG BÁO

MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ BẢO HIỂM TRÁCH NHIỆM NGHỀ NGHIỆP VÀ BẢO HIỂM CHÁY NỔ BẮT BUỘC

 Các thông báo khác khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng