THÔNG BÁO

MỜI CUNG CẤP BÁO GIÁ DỊCH VỤ LẬP BÁO CÁO GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG

 Các thông báo khác khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng