THÔNG BÁO

MỜI ĐƠN VỊ THAM GIA TƯ VẤN: LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU, ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU CHO GÓI THẦU MUA SẮM THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO ĐƠN TIÊU 1 MẢNH CHẤT LIỆU HỖN HỢP VÀ THỦY TINH THỂ NHÂN TẠO KÉO DÀI TIÊU CỰ NĂM 2023

 Các thông báo khác khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng