THÔNG BÁO

MỜI CUNG CẤP DỊCH VỤ BẢO TRÌ VÀ SỬA CHỮA MÁY PHÂN TÍCH HUYẾT HỌC

 Các thông báo khác khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng