CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch công tác BGĐ và lịch công tác Tuần từ ngày 20-24.06.2022; Lịch trực và trực tại nhà từ ngày 20-26.06.2022; Lịch KCB yêu cầu ngày 25.06.2022


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng