CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch công tác BGĐ và lịch công tác Tuần từ ngày 08-13.11.2021; Lịch trực và trực tại nhà từ ngày 08-14.11.2021; Lịch KCB Yêu cầu ngày 13.11.2021


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng