CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch công tác BGĐ và lịch công tác Tuần từ ngày 11-15.10.2021; Lịch trực và trực tại nhà từ ngày 11-17.10.2021; Lịch KCB Yêu cầu ngày 16.10.2021


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng