CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
LỊCH TRỰC VÀ CÔNG TÁC TUÀN TỪ 17/5/2021 ĐẾN 23/5/2021


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng