CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch công tác BGĐ và Lịch công tác Tuần từ ngày 02-07.11.2020; Lịch trực và trực tại nhà từ ngày 02-08.11.2020; Lịch KCB Yêu cầu ngày 07.11.2020


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng