CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch Công tác BGĐ và Lịch tuần từ ngày 25-30.05.2020;Lịch KCB Yêu cầu ngày 30.05.2020


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng