TIN TỨC - SỰ KIỆN
THÔNG TUYẾN BHYT NỘI TRÚ TUYẾN TỈNH TRONG TOÀN QUỐC

 

         

Ths. Nguyễn Thị Toàn,

TP. Công tác Xã hội, Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng

 

   Bệnh nhân có BHYT điều trị nội trú tại Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng được hưởng quyền lợi gì?

   Để giúp bệnh nhân và người nhà có thông tin đầy đủ về quyền lợi tham gia BHYT khi đi khám chữa bệnh, bệnh viện cung cấp thông tin sau:

   Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014: “Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021, quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng quy định tại khoản 1 điều này cho người tham gia BHYT khi tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tuyến tỉnh trong phạm vi cả nước”.

   Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng là bệnh viện hạng II tuyến tỉnh, được Bộ Y tế giao nhiệm vụ chỉ đạo tuyến cho các tỉnh, thành khu vực Miền Trung. Do vậy,  bệnh nhân có BHYT khi điều trị nội trú tại Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng sẽ được hưởng quyền lợi BHYT như sau:

   Bắt đầu từ ngày 01/01/2021, người có thẻ BHYT điều trị nội trú trái tuyếnkhông cần giấy chuyển viện vẫn được khám chữa bệnh và được Quỹ BHYT chi trả chi phí điều trị nội trú theo phạm vi quyền lợi và mức hưởng (như đúng tuyến) từ 80% đến 100% đối với các đối tượng theo quy định. Cụ thể:

   1) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng (quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 của Luật này).

a) Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

d) Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

e) Trẻ em dưới 6 tuổi;

g) Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

h) Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

 i) Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt  sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

   2) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

   3) 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến;

   d) 95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng (quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 của Luật này):

        a) Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

        k) Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này; ( Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ);

        a) Người thuộc hộ gia đình cận nghèo;

   đ) 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

   Ngoài ra, Bệnh nhân có Giấy chuyển tuyến sẽ được hưởng quyền lợi BHYT khi khám chữa bệnh NGOẠI TRÚ tại Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng.

   Bệnh nhân và người nhà có thể trao đổi với Quầy đăng ký KCB BHYT hoặc nhân viên hướng dẫn của bệnh viện nếu có câu hỏi và thắc mắc.

   Bệnh viện Mắt Thành phố Đà Nẵng trân trọng đón tiếp bệnh nhân, người nhà đến tư vấn, khám chữa bệnh và cam kết nỗ lực mang đến kết quả tốt nhất cho người bệnh./.

 

----- o0o -----


Các tin tức sự kiện khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng