THÔNG BÁO

PROGRAMME OF THE VIET-KOREAN INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY SYMPOSIUM (Chương trình Hội thảo nhãn khoa quốc tế Việt - Hàn)

PROGRAMME OF THE VIET-KOREAN INTERNATIONAL OPHTHALMOLOGY SYMPOSIUM
                            Chương trình Hội thảo nhãn khoa quốc tế Việt Hàn
     (Download link: https://drive.google.com/open?id=1blshzfncxPvG5DrBNo__xx4s1z_8qrig)


Các thông báo khác khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng