BẢNG KÊ KHAI
TRIỆU CHỨNG BỆNH
VÀ YẾU TỐ DỊCH TỄ
VÌ CỘNG ĐỒNG,
VÌ SỨC KHỎE CỦA BẠN VÀ NGƯỜI THÂN,
HÃY KÊ KHAI TRUNG THỰC