CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch trực thay đổi Tuần từ 29/05/2017 đến 04/06/2017 (Thay đổi việc nhận PT PHACO)


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng