CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch trực và trực tại nhà từ ngày 21-27.09.2020; Lịch công tác Tuần và BGĐ từ ngày 21-25.09.2020.


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng