CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch trực từ ngày 02-29.12.2019; Lịch công tác Tuần, BGĐ từ ngày 02-06.12.2019;Lịch KCB Yêu cầu ngày 07.12.2019; Bảng phân trực tại nhà từ ngày 02-29.12.2019


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng