CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch trực từ ngày 04.11-01.12.2019; Lịch trực tại nhà từ ngày 28.10-01.12.2019; Lịch công tác Tuần, công tác BGĐ từ ngày 04-08.11.2019; Lịch KCB yêu cầu ngày 09.11.2019


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng