CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch trực từ ngày 02-29.9.2019; Lịch công tác Tuần từ ngày 02-06.9.2019 và Lịch KCB theo yêu cầu ngày 07.9.2019


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng