CÔNG TÁC KHÁM CHỮA BỆNH
Lịch trực từ ngày 29.7 đến ngày 01.9.2019; Lịch công tác Tuần và KCB yêu cầu từ ngày 29.7 đến ngày 03.8.2019


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng