GÓC BỆNH NHÂN
QUY TRÌNH KHÁM BỆNH TẠI BỆNH VIỆN MẮT ĐÀ NẴNG

I. Khám ngoại trú:
1. Bệnh nhân lấy số thứ tự tự động và ngồi chờ gọi tại khu tiếp nhận.
2. Khi gọi số thứ tự bệnh nhân nộp thẻ BHYT (đối với bệnh nhân BHYT) hoặc nộp phiếu ghi thông tin bệnh nhân (đối với bệnh nhân viện phí). Phiếu này có sẵn tại bàn hướng dẫn và bệnh nhân hoặc cán bộ hướng dẫn ghi trong thời gian chờ gọi số thứ tự.
3. Bệnh nhân nộp lệ phí khám và lấy phiếu khám bệnh in sẵn (trừ bệnh nhân BHYT có giấy chuyển tuyến hợp lệ sẽ không nộp lệ phí khám).
4. Bệnh nhân nộp phiếu khám và ngồi chờ tại khu khám bệnh: Nhân viên hướng dẫn gọi tên bệnh nhân theo thứ tự vào các phòng khám. Tại đây có nhân viên photo thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có hình cho bệnh nhân (theo yêu cầu của cơ quan BHXH)
4.1. Đối với bệnh nhân chỉ khám; không làm thủ thuật, đo khúc xạ, xét nghiệm, …:
    - Bệnh nhân BHYT có giấy chuyển tuyến hợp lệ: Đến quầy thanh toán tiền % theo chế độ BHYT, rồi đến quầy nhận thuốc BHYT.
    - Bệnh nhân viện phí: Mang đơn đến quầy thuốc Bệnh viện để mua thuốc hoặc bệnh nhân đi mua tại nơi khác.
4.2. Đối với bệnh nhân có làm thủ thuật, đo khúc xạ, xét nghiệm…:
    - Bệnh nhân BHYT có giấy chuyển tuyến hợp lệ: Tại phòng khám nhân viên giữ thẻ BHYT và cho phiếu bệnh nhân đi làm thủ thuật, đo khúc xạ, xét nghiệm. Sau khi có kết quả, bác sỹ kê đơn, trả thẻ BHYT và bệnh nhân đi đóng tiền, nhận thuốc như trường hợp 4.1.
    - Bệnh nhân viện phí: Bệnh nhân mang phiếu chỉ định của bác sỹ đến quầy thu viện phí mua phiếu làm thủ thuật, xét nghiêm rồi đến các phòng thủ thuật, xét nghiệm theo chỉ định nộp giấy để làm. Sau khi có kết quả, bác sỹ kê đơn cho bệnh nhân đi mua thuốc như trường hợp 4.1.

5. Đối với các trường hợp hẹn tái khám tại khoa: Bệnh nhân mang theo sổ hẹn và mua phiếu khám theo chế độ (BHYT chuyển hợp lệ có hẹn hay không có BHYT) trước khi đi đến các khoa nộp giấy. Ở đây điều dưỡng của khoa lâm sàng sẽ nhập dữ liệu vào máy trước và sau khi BS khám, kê đơn.

II. Đối với bệnh nhân cấp cứu: 
    Bệnh nhân vào thẳng phòng cấp cứu để bác sỹ trực thăm khám. Sau khi có kết quả, người nhà hoặc bệnh nhân đi làm thủ tục cho bệnh nhân nhập viện hoặc nhận thuốc BHYT, hoặc mua thuốc (bệnh nhân không có thẻ BHYT) nếu không có chỉ định nhập viện.

III. Đối với bệnh nhân nội trú: 
            - Khi bệnh nhân có chỉ định nhập viện, nhân viên khoa Khám bệnh hướng dẫn cho bệnh nhân có thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh đến phòng tiếp nhận để chuyển đổi sang chế độ BHYT (vì chỉ bệnh nhân nội trú mới được hưởng chế độ BHYT trái tuyến)
             - Bệnh nhân được nhân viên khoa Khám Bệnh đưa đến  khoa cần nhập và bàn giao bệnh nhân cho điều dưỡng khoa.
             - Tại khoa điều trị, sau khi bác sỹ thăm khám, làm hồ sơ bệnh án và cho bệnh nhân tạm ứng viện phí, mức tạm ứng tùy từng loại bệnh. Khi bệnh nhân ra viện, điều dưỡng trưởng khoa làm thủ tục cho bệnh nhân đến quầy viện phí để thanh toán.

IV. Quy trình thu phí, lệ phí khám: Việc thu phí được thực hiện trên phần mềm Quản lý bệnh viện với chức năng Thu Lệ phí, thu phí.
1. Dịch vụ:
a. Thu lệ phí khám:
- Bệnh nhân khi đăng ký khám sẽ được nhân viên tiếp nhận thu thập các thông tin cơ bản nhập vào hệ thống Tiếp nhận và in ra giấy đăng ký khám bệnh trên máy in sát với nhân viên thu lệ phí khám.
- Nhân viên thu lệ phí khám lần lượt gọi bệnh nhân theo trật tự dựa trên các tờ đăng ký khám in ra và xé phiếu thu lệ phí khám giao cho bệnh nhân (phiếu thu được bấm kẹp vào tờ đăng ký khám) đồng thời nhập liệu số phiếu thu vào chức năng Thu Lệ phí dựa trên “Mã số lượt khám bệnh” và hướng dẫn bệnh nhân đến phòng khám.
b. Thu phí thực hiện dịch vụ thủ thuật hoặc cận lâm sàng trong khi khám bệnh:
- Trong quá trình khám, khi cần tiến hành các dịch vụ thủ thuật, cận lâm sàng, bệnh nhân mang giấy chỉ định của bác sỹ đến bộ phận thu phí.
- Nhân viên thu phí nhập “Mã số lượt khám bệnh” vào chức năng Thu phí, in hóa đơn giao cho bệnh nhân đến các khoa tương ứng để được thực hiện dịch vụ.
2. BHYT:
- Trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT nhưng không có giấy chuyển viện hợp lệ thì không được hưởng chi phí BHYT khi khám bệnh nên quy trình thu lệ phí khám và phí dịch vụ được thực hiện như bệnh nhân chi trả viện phí dịch vụ tại mục 1 nêu trên.
- Trường hợp bệnh nhân có thẻ BHYT và có giấy chuyển viện hợp lệ:
    + Bệnh nhân đăng ký xong nộp thẻ BHYT, giấy chuyển viện và thực hiện khám (bệnh viện photo thẻ BHYT lưu lại, việc thu lệ phí khám được chức năng thanh toán tự động kê trong bảng kê thanh toán BHYT sau khi đợt khám được thực hiện xong).
        * Quá trình khám nếu có chỉ định thủ thuật, điều dưỡng sẽ nhập các dịch vụ thủ thuật vào vào hồ sơ trên máy của bệnh nhân và chuyển bệnh nhân đến phòng thủ thuật.
        * Hoặc quá trình khám có chỉ định thực hiện các dịch vụ cận lâm sàng (CLS: như xét nghiệm, chụp X-Quang, ...) thì bệnh nhân mang chỉ định đến khoa CLS thực hiện. Sau khi thực hiện xong, điều dưỡng tại khoa CLS nhập kết quả CLS vào hồ sơ bệnh nhân trên máy.
        * Sau khi xong tại phòng thủ thuật hoặc tại khoa CLS, bệnh nhân quay lại phòng khám để được bác sỹ có chẩn đoán cho đợt khám và kê đơn thuốc.
+ Các thuốc kê đơn và kết quả khám được điều dưỡng phòng khám nhập vào hồ sơ trên máy của bệnh nhân và in ra bảng kê thanh toán BHYT ngoại trú. Điều dưỡng ký vào bảng kê để bệnh nhân mang tờ kê đến phòng thu phí:
* Nếu chi phí toàn đợt khám BHYT của bệnh nhân nhỏ hơn 15% lương cơ bản hoặc bệnh nhân có tỷ lệ hưởng 100% chi phí thì trên tờ kê không hiển thị phần bệnh nhân cùng chi trả thì nhân viên thu không thu phí mà chỉ đóng dấu xác nhận được hưởng BHYT.
** Nếu tờ kê không có thuốc kê đơn thì nhân viên thu giữ lại tờ kê (Chuyển về phòng kế toán thanh toán với BHXH) và cho bệnh nhân nhận thẻ BHYT ra về.
** Nếu trên tờ kê có thuốc kê đơn, bệnh nhân nhận lại thẻ BHYT và mang tờ kê đến nhận thuốc BHYT (Phòng cấp thuốc BHYT giữ lại tờ kê chuyển về phòng kế toán để thanh toán với BHXH) và ra về.
        * Nếu chi phí toàn đợt khám BHYT của bệnh nhân > 15% lương cơ bản hoặc bệnh nhân có tỷ lệ hưởng dưới 100% (VD: 95%, 80%) chi phí BHYT thì nhân viên thu tiến hành nạp “Mã số lượt khám bệnh” để chức năng Thu phí - In Hóa đơn trích rút khoản chi phí khám, thủ thuật (nếu có), dịch vụ CLS (nếu có), thuốc (nếu có) và tính phần chi phí bệnh nhân phải cùng chi trả. Nhân viên thu so sánh các khoản khớp với tờ kê BHYT thì in hóa đơn và thu phí khoản tiền cùng chi trả của bệnh nhân, bệnh nhân nhận lại thẻ BHYT và mang tờ kê đến nhận thuốc BHYT (Phòng cấp thuốc BHYT giữ lại tờ kê chuyển về phòng kế toán để thanh toán với BHXH) và ra về.
    GIÁM ĐỐC
    (Đã duyệt)


Các thông tin khác

Địa chỉ
68 Phan Đăng Lưu,P. Hòa Cường Bắc,
Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
Điện thoại
0236.3624283
E.mail
benhvienmat@danang.gov.vn
© Bản quyền thuộc Bệnh viện Mắt Đà Nẵng